Kalastusluvat

Lahnajärven osakaskunta päätti vuoden 2019 vuosikokouksessaan mm. seuraavista asioista:

 1. Lahnajärvessä, Salmijärvessä, Siitoonjärvessä, Tyystiössä ja Kaiturissa saa kalastaa uistimella, pitkällä siimalla, kahdella katiskalla tai rysällä sekä tuulastamalla.

 2. Lahnajärvessä, Salmijärvessä ja Siitoonjärvessä saa kalastaa yhdellä verkkosilmältään 60 mm ja enintään 30 m pituisella ja 180 cm korkealla verkolla.

 3. Muissa järvissä verkkokalastus on kielletty.

 4. Iskukoukun käyttö on kielletty kaikissa järvissä.

 5. Ravustus on sallittu kaikissa järvissä kiinteistökohtaisesti korkeintaan 5 merralla.

 6. Pyydysmaksujen suuruudeksi päätettiin 5 €/pyydys/vuosi.

 7. Pyydysmerkkejä voi hankkia Saku ja Laura Yleniukselta, osoitteesta
  Lahnajärventie 37. Merkkejä myydään aina heidän ollessaan kotona.

  Saku 044 337 1269 ja
  Laura 040 705 6448.

 8. Vesilintujen metsästys on kielletty kaikissa osakaskunnan järvissä.

HUOM!

Osakaskunnan pöytäkirjat, päätökset ja tiedotteet ovat nähtävissä osakaskunnan verkkosivuilla osoitteessa: www.lahnajarvenosakaskunta.com

 

Lahnajärvellä 19.5.2018

Lahnajärven osakaskunta


Lahnajärven osakaskunta = kalastuskunta